O mé bakalářské práci

Téma: Projekt SAD - Subcritical Assembly at Dubna
Zadáno: 31.10.2005
Obhájeno: 14.9.2006
Stručné info:
Ve své práci jsem se snažil nastínit základní aspekty problematiky podkritických systémů řízených urychlovačem (ADS), vytvořit rešerši nejvýznamnějších projektů zaměřených na vývoj v této oblasti a nakonec podrobněji popsat soudobý projekt SAD, který má být realizován v areálu SÚJV Dubna v Rusku (zde je k dispozici můj pokus o reportáž z mého pobytu v Dubně v prosinci roku 2006). Na úplný závěr jsem ještě připojil stručný návrh měření, při kterých by se mohla uplatnit KJR, na které jsem studoval.
Pokud máte zájem, můžete si mou práci stáhnout (PDF, cca 800 kB).

Poslední aktualizace:
01.01.1970, 00:00